Ydych chi wir yn gwybod am ddur?

Mae dur, gan gynnwys cydrannau dur, yn cael ei brofi am ansawdd mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys profion tynnol, profion blinder plygu, profion cywasgu / plygu a phrofion ymwrthedd cyrydiad.Gellir datblygu a chynhyrchu deunyddiau a chynhyrchion cysylltiedig mewn amser real i gadw golwg ar berfformiad ansawdd y cynnyrch, a all osgoi dychwelyd oherwydd ansawdd a gwastraff deunyddiau crai.

Mae yna sawl math cyffredin o ddur.

Dur Carbon
Mae dur carbon, a elwir hefyd yn ddur carbon, yn aloi haearn-garbon gyda chynnwys carbon (wc) o lai na 2%.Yn ogystal â charbon, mae dur carbon yn gyffredinol yn cynnwys ychydig bach o silicon, manganîs, sylffwr a ffosfforws.
Gellir rhannu dur carbon yn dri chategori: dur strwythurol carbon, dur offer carbon a dur strwythurol torri'n rhydd.Gellir rhannu dur strwythurol carbon hefyd yn ddau fath o ddur strwythurol ar gyfer adeiladu ac adeiladu peiriannau.
Yn ôl y cynnwys carbon gellir ei rannu'n ddur carbon isel (wc ≤ 0.25%), dur carbon (wc 0.25% ~ 0.6%) a dur carbon uchel (wc> 0.6%).Yn ôl y ffosfforws, gellir rhannu cynnwys sylffwr yn ddur carbon cyffredin (sy'n cynnwys ffosfforws, sylffwr uwch), dur carbon o ansawdd uchel (sy'n cynnwys ffosfforws, sylffwr yn is) a dur o ansawdd uwch (sy'n cynnwys ffosfforws, sylffwr is).
Po uchaf yw'r cynnwys carbon mewn dur carbon cyffredinol, yr uchaf yw'r caledwch a'r cryfder, ond mae'r plastigrwydd yn cael ei leihau.

Dur strwythurol carbon
Y math hwn o ddur yn bennaf i sicrhau'r priodweddau mecanyddol, felly mae ei radd yn adlewyrchu ei briodweddau mecanyddol, gyda rhifau Q +, lle mae "Q" ar gyfer y pwynt cynnyrch "Qu" cymeriad cychwynnol Hanyu Pinyin, mae'r rhif yn nodi gwerth pwynt cynnyrch, er enghraifft, dywedodd C275 bwynt cynnyrch o 275MPa.Os yw'r radd wedi'i farcio â'r llythrennau A, B, C, D, mae'n golygu bod ansawdd y radd dur yn wahanol, sy'n cynnwys swm S, P er mwyn lleihau faint o ansawdd dur er mwyn gwella.Os yw'r llythyren "F" wedi'i farcio y tu ôl i'r radd, mae'n ddur berwedig, wedi'i farcio "b" ar gyfer dur lled-sedentary, heb ei farcio "F" neu "b" ar gyfer dur eisteddog.Er enghraifft, mae Q235-AF yn golygu dur berwedig gradd A gyda phwynt cynnyrch o 235 MPa, ac mae Q235-c yn golygu dur tawel gradd c gyda phwynt cynnyrch o 235 MPa.
Fel rheol, defnyddir dur strwythurol carbon heb driniaeth wres ac yn y cyflwr a gyflenwir yn uniongyrchol.Fel arfer mae gan ddur Q195, Q215 a Q235 ffracsiwn màs isel o garbon, priodweddau weldio da, plastigrwydd a chaledwch da, mae ganddynt gryfder penodol, ac maent yn aml yn cael eu rholio i mewn i blatiau tenau, bariau, pibellau dur weldio, ac ati, a ddefnyddir mewn pontydd, adeiladau a strwythurau eraill ac wrth weithgynhyrchu rhybedion cyffredin, sgriwiau, cnau a rhannau eraill.Mae gan ddur Q255 a Q275 ffracsiwn màs ychydig yn uwch o garbon, cryfder uwch, gwell plastigrwydd a chaledwch, gellir eu weldio, ac maent fel arfer yn cael eu rholio Maent fel arfer yn cael eu rholio i mewn i adrannau, bariau a phlatiau ar gyfer rhannau strwythurol ac ar gyfer gweithgynhyrchu rhannau mecanyddol syml megis rhodenni cysylltu, gerau, cyplyddion a phinnau.


Amser post: Ionawr-31-2023